Kontakt

Kontakty:
Telefón: 0904214796
Email: info@pozicbike.sk  

Adresa prevádzky:
ENEPAT DETOX STUDIO
Jurkovičova 27, 94911 Nitra
OC SANDOKAN,1.poschodie

Fakturačná adresa:
TOPAS MN,s.r.o.
Antona Točíka 9
94911 Nitra
IČO:36363758  DIČ: 2022187783
IČ DPH: SK2022187783  Sme platcom DPH.
Zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Nitra
oddiel: sro, vložka číslo: 18167/N.

Dozorný orgán
Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50 Nitra 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 037/772 02 16
fax č. 037/772 00 24

Súhlasím so zásadami ochrany osobných údajov